Fashion editorial

Photography
by Noemi Ottilia Szabo

Elle Mexico